அப்துல்கலாம் 84 வது பிறந்த நாள்.

அப்துல்கலாம் 84 வது பிறந்த நாள். நாம் ஒவ்வொருவரும் அப்துல்கலாம் பெயரை Google search. பண்ணுங்க அவர் பெயர் ஒரு நாளில் அதிக முறைGoogle search செய்த பெயர் என்று  பதிவாகும் அப்படி பதிவு ஆனால் உலக கின்னஸ் புத்தகத்தில் அப்துல்கலாம் பெயர் வரும் நாம் அனைவரும் இந்த ஒரு விஷயத்திலாவது ஒற்றுமையாக இருப்போம்

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth