திரு. ரமணன் அவர்களின் பிறந்த நாளை 'மாணவர்களின் மகிழ்ச்சி ' நாளாக அறிவிக்க வேண்டுகிறோம்.

அப்துல் கலாம் அவர்கள் பிறந்த நாளை இளைஞர் எழுச்சி நாளாக அறிவித்ததை போல்,

திரு. ரமணன் அவர்களின்
பிறந்த நாளை
'மாணவர்களின் மகிழ்ச்சி ' நாளாக அறிவிக்க வேண்டுகிறோம்.

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth