ஒரு எழுத்து பிழையினால் ஒரே நாளில் பத்து லட்சம் புத்தகம் விற்பனையாகியதாம்

ஒரு எழுத்து பிழையினால் ஒரே நாளில் பத்து லட்சம் புத்தகம் விற்பனையாகியதாம்

How to change your Life என்பதற்கு  பதிலாக

How to change your Wife என்று அச்சடிக்கப்பட்டதுதான், காரணமாம்.
😄😄

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth