வீடு கட்ட இடம் பார்க்கும்போது,

வீடு கட்ட இடம் பார்க்கும்போது,10 அடில தண்ணி வரும்னு சொன்னான்.தரைக்கு கீழயா,மேலயான்னு சொல்லாம விட்டுட்டான் # பயபுள்ள.😡

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth