நீங்கள் துயரத்தில் மூழ்க வேண்டுமென்றால

"நீங்கள் துயரத்தில் மூழ்க வேண்டுமென்றால் யாரும் உங்களை கத்தியால் குத்தத் தேவையில்லை. பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு யாரோ ஒருவர் சொன்ன சொல் போதும்."
- சத்குரு

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth