ஒரு இங்கிலீஷ்காரர்

ஒரு இங்க்லீஷ்காரர் : What is this ?
படிக்காத கடைக்காரர் : This is தயிர் .
இங்க்லீஷ்காரர் : What is தயிர்
கடைக்காரர் : Milk sleep at night and morning become tight.
யார்கிட்ட ....😆😆😆😆

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth