மம்மி மிதிச்சி டாடி உதைச்சு

அம்மி மிதிச்சி அருந்ததி பாத்து கல்யாணம் பண்ண
   -  Arrange marriage.    

மம்மி மிதிச்சி டாடி உதைச்சு
கல்யாணம் பண்ண
   -  love marriage.
            
              

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth