அனுமந்தப்பா! அணு அணுவாய்

அனுமந்தப்பா!

அணு அணுவாய்

உன்னை

மரணம்

தின்ற போதும்

உன்

இதயம்

மட்டும்

துடித்தது

இந்தியாவுக்காய்!

அனுமதி பெற்றே

மரணம்

வர வேண்டும்

என

பீஷ்மனைப்

போல்

வரம்

பெற்றிருந்தாய்

எனத்

தெரியாமல்

உன்னை

கோமாவில்

தள்ளி விட்டு

எமன்

கோமாளி போல்

நின்றிருந்தானே

எட்டு

நாள்கள்!

அனுமந்தப்பா!

அந்த

குளிரில்

ஆறு நாட்கள்

கல்லீரலும்

சிறுநீரகமும்

நுரையீரலும்

மூளையும்

வேலை செய்ய

மறுத்த

பின்னும்

உயிர் மட்டும்

உன்னத

வீரன்

உன்னை விட்டு

தனியே

செல்ல

பயந்து

உன்னைக்

கட்டிப்பிடித்து

பிழைத்துக்

கொண்டதோ?

உனக்கு

நேர்ந்தது

வீர மரணம்

என்று

சொன்னாலும்

அது தப்பு!

நீ

மரணத்தை

வீரமாக

சாக விட்டிருக்கிறாய்!

அனுமந்தப்பா

மரணமும்

உன்னிடம்

மனு போட்டு

வந்ததப்பா!

தேசத்துக்காக

இன்னுயிரை

ஈந்த

உன்னை

தேசமே

கண்ணீருடன்

வணங்குதப்பா!

உன்னைக்

காத்திருந்து

கொன்று விட்டு

மரணமும்

உன்

ஆத்மாவிடம்

மண்டியிட்டு

சினுங்குதப்பா! அரைமணிநேரம் கரண்ட் இல்லாமல் போனாலே அதிகாரி முதல் அரசாங்கம் வரை அனைத்தையும் சாபம் விட்டு தீர்க்கும் நாம் 6 நாட்கள் உணவின்றி, நீரின்றி 25 அடி ஆழத்தில் -40 டிகிரி உறைகுளிரில் எம் இந்திய மண்ணை பிடித்தபடியே உயிர்நின்ற நம் கதாநாயகனை பார்த்து கற்றுக்கொள்ளவேண்டும்.... வரலாற்றின் பெரிய மாவீரர்களை வரலாற்று புத்தகத்தில் படித்திருக்கிறோம். ஆனால் உன்னுடன் மட்டுமே வாழ்ந்திருக்கிறோம். நன்றி ஐயா... உம் குடும்பத்தை இந்நாடு பாதுகாக்கும். சென்றுவா என் நாயகனே... rest in peace ....

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth