உங்கள் வங்கி கணக்கின்

உங்கள் வங்கி கணக்கின் இருப்புத் தொகை தெரிந்து கொள்ள

ATM card தேவையில்லை. கட்டணம் இல்லாமல் இலவசமாக உங்கள் மொபைல் மூலம் எங்கே இருந்தாலும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

குறிப்பு: அக்கவுண்ட் தொடங்கிய பொழுது கொடுக்கப்பட்ட தொலைபேசி எண்ணிலிருந்து தொடர்பு கொண்டால் இரண்டு மணி ஒலித்த பின் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டு, அந்த எண்ணுக்கு உங்கள் இருப்புத் தொகை தானாகவே வந்துவிடும்…
Know ur bank account balance by giving a missed call to below numbers… Don’t waste your ATM transactions just to see your balance… (your mobile number must be given in your bank account )

0 ) Indian overes bank 04442220004
1. Axis bank- 09225892258
2. Andra bank- 09223011300
3. Allahabad bank- 09224150150
4. Bank of baroda- 09223011311
5. Bhartiya Mahila bank- 09212438888
6. Dhanlaxmi bank- 08067747700
7. IDBI bank- 09212993399
8. Kotak Mahindra bank- 18002740110
9. Syndicate bank- 09664552255
10. Punjab national bank- 18001802222
11. ICICI bank- 02230256767
12. HDFC bank- 18002703333
13. Bank of india- 02233598548
14. Canara bank- 09289292892
15. Central bank of india- 09222250000
16. Karnataka bank- 18004251445 17. Indian bank- 09289592895
18. State Bank of india- Get the balance via IVR 1800112211 and 18004253800
19. union bank of india- 09223009292 20. UCO bank- 09278792787
21. Vijaya bank- 18002665555
22. Yes bank- 09840909000 Good information always shared with others.

Government Sector Banks – Missed Call Number:

1. Allahabad Bank: - 09224150150
2. Andhra Bank: - 09223011300
3. Bank of Baroda: - 09223011311
4. Bank of India: - 02233598548
5. Bank of Maharashtra: - N/A
6. Bharatiya Mahila Bank: - 09212438888
7. Canara Bank: - 09289292892
8. Central Bank of India: - 09223512345
9. Corporation Bank:
Balance Details (In Hindi) – 09289792897
Balance Details (In English) - 09268892688
10. Dena Bank:
Balance Detail - 09289356677
Last 4 Transactions Mini Statement - 09278656677
11. IDBI Bank: - 09212993399
12. Indian Bank: - 09289592895
13. Indian Overseas Bank: - N/A
14. Oriental Bank of Commerce (OBC): - Send SMS
Balance Detail – “ACBAL<Space>Accountnumber” Send to - 09915622622
Mini Statement – “STM<Space>Accountnumber” Send to - 09915622622
15. Punjab & Sind Bank: - 1800221908
16. Punjab National Bank (PNB):- 18001802222 or 18001032222 Or 01202490000
17. State Bank of Bikaner & Jaipur (SBBJ): - N/A
18. State Bank of Hyderabad: - N/A
19. State Bank of India (SBI):
To Register This Service Send SMS - “REG<Space>Accountnumber” Send to - 09223488888
Balance Detail - 09223766666
Last 5 Transactions Mini Statement - 09223866666
20. State Bank of Mysore: - N/A
21. State Bank of Patiala: - N/A
22. State Bank of Travancore: - N/A
23. Syndicate Bank:
To Register This Service Send SMS - “SREG<Space>Customer-ID” Send to - 09241442255
Balance Detail – 09241442255 Or 08067006979
24. UCO Bank:
Balance Detail – 09278792787
Last 5 Transactions Mini Statement - 09213125125
25. Union Bank of India: - 09223009292
26. United Bank of India: - 09015431345
27. Vijaya Bank:
Balance Detail - 1800-266-5555
Last 5 Transactions Mini Statement - 1800-266-5556

Private-Sector Banks - Missed Call Number:

1. Axis Bank: - 09225892258
2. Catholic Syrian Bank: - N/A
3. City Union Bank: - N/A
4. Development Credit Ban: - N/A
5. Dhanlaxmi Bank:
Balance Detail: - 08067747700
Last 3 Transactions Mini Statement – 08067747711
One Day E- Statement - 08067747733
6. Federal Bank: - 1800-425-1199 or 1800-420-1199
7. Tamilnad Mercantile Bank: - N/A
8. HDFC Bank: - 18002703333
9. ICICI Bank: - 022-30256767
10. Indusind Bank: - N/A
11. Karnataka Bank: - 18004251445
12. Karur Vysya Bank:
Balance Detail: - 09266292666
Last 3 Transactions Mini Statement - 09266292665
13. Kotak Mahindra Bank - 18002740110
14. Lakshmi Vilas Bank: - N/A
15. RBL Bank: - Click Here
16. Nainital Bank: - N/A
17. South Indian Bank: - 09223008488
18. Yes Bank: - 09840909000
19. ING Vysya Bank: - N/A

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth