இன்று மார்ச் 21 EQUINOX

🌷 இன்று மார்ச் 21🌷

EQUINOX

ஆண்டுக்கு இரு முறை வருகிறது EQUINOX. அதற்கு என்ன பொருள்?

Equal Night என்று பொருள். அதாவது இரவும்  பகலும் சமமாக இருக்கும் நாள். இது மார்ச் மாதம் 21-ம் தேதி வருகிறது. அன்று சூரியன் மிகச் சரியாகக் கிழக்கில் தோன்றி மேற்கில் நேர்க் கோட்டில் மறையும். பின்னர் அதன் தோற்றம் வடக்கு நோக்கி நகரும், மீண்டும் ஆறு மாதங்கள் கழித்து செப்டம்பர் 21 –ம் தேதி அதே நிலைக்கு வரும். மார்ச் 21 அன்று முழுவது,ம் சூரியனை ரசியுங்கள். மற்றவரோடு இச் செய்தியைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.            🌷

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth