தன் பணியை... முடித்து விட்டு...

தன்
பணியை...
முடித்து
விட்டு...

தனக்கு
ஒதுக்க
பட்ட
அறைக்கு
திரும்பினார்...

பண்டிட்
ஜவஹர்லால்
நேரு...

அப்போது
நேரம்
நள்ளிரவு...

அறை
காப்பாளர்...

வயது
முதிர்ந்தவர்...

தன்னை
மறந்து...

உட்கார்ந்த
நிலையிலேயே...

உறங்கி
கொண்டிருந்தார்...

உடன்
வந்தவர்கள்...

அவரை
எழும்ப
செய்ய...

எத்தனித்த
போது...

அவரை
எழுப்பாதீர்கள்...

அப்படியே
தூங்கட்டும்...

என்று

கூறியவர்...

மாற்று
சாவியை
பயன்படுத்தி...

அறையை
திறந்தவர்...

உறங்க
தொடங்கினார்...

நாட்டின்
மிகப்பெரிய
பதவியில்
இருந்த...

அவரின்
இந்த
செயல்...

மிகச்சிறந்த
மனித
நேயமானது...

என...
வெளிநாட்டு
பத்திரிக்கையாளர்
ஒருவர்...

குறிப்பிட்டு
உள்ளார்...

நிலை
உயரும்
போது...

பணிவு
கொண்டால்...

உலகம்
உன்னை
வணங்கும்...

என்ற
பொன்னான
வரிகளுக்கு
ஏற்ப...

நாமும்
நம்
நிலைகளை
மறந்து...

நம்மை
சந்திக்கும்
அனைவரிடமும்

மனிதனாக
நடந்து
கொள்ள...

முயற்சிகள்
செய்வோம்...

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth