ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு...

ஒரு
வரலாற்று
நிகழ்வு...

கவிக்குயில்
சரோஜினி
ஒருமுறை...

ஒரு
ஊருக்கு
வந்திருந்தார்...

ஊரில்
இருந்த
மக்கள்...

அவரை
பார்க்க...

திரண்டு
வந்தனர்...

ஒரு
பெண்மணி
பட்டு
புடவையை
கட்டிக்கொண்டும்...

தன்னிடமிருந்த
எல்லா
நகைகளை
மாட்டிக்கொண்டும்...

அவரை
பார்க்க
சென்றார்...

பார்த்து
விட்டு
வந்த
அவர்...

கழுத்தில
காதுல
மூக்குல...

ஒரு
பொட்டு
நகை
இல்லை...

வெளில
போறமேன்னு
ஒரு
பட்டு
பொடவை
கூட
இல்லை...

இந்தம்மாவை
பார்க்கவா
இவ்வளவு
கூட்டம்னு
கூறினார்...

ஆம்...
நம்மில்
பலரும்...

அந்த
நிலையில்
தான்
உள்ளனர்...

மிகப்
பெரிய
மனிதர்கள்...

புற
உடல்
அழகை...

பல
படுத்தும்...

எந்த
செயல்களையும்...

செய்வது
இல்லை...

காந்தி
தெரசா
கலாம்...

இன்னும்
பலர்...

எளிமைக்கு
எடுத்து
காட்டாய்
வாழ்ந்து...

ஏடுகளில்
இடம்
பிடித்துள்ளனர்...

உள்
எண்ணங்களில்
மேம்பட்டவர்கள்...

எந்த
தோற்றத்தில்
இருந்தாலும்...

அவர்களின்
இயங்கும்
தன்மையில்...

தனி
வரலாறு
படைத்துள்ளனர்...

ஆடை
அணிகலன்
ஆடம்பரத்தை...

ஆண்டவன்
விரும்புவது
வில்லை...

இந்த
பாடல்
வரிகளை...

நினைவு
கூர
தக்கது...

நாமும்
அவ்வாறே...

ஆடை
அணிகலண்
பதவி
சொத்து
சுகங்களில்...

காட்டும்
அக்கறையை...

குறைத்து
கொள்ள...

முயற்சிகள்
செய்வோம்...

மற்ற
மனிதர்களை
நேசிக்கவும்...

அவர்களை
எந்த
நிலையிலும்...

மகிழ்ச்சியாக
வைத்திருக்கவும்
தொடங்குவோம்..

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth