பணத்தை அச்சடிப்பதற்கு ஆகும் செலவு பற்றிய விவரங்கள்..

பணத்தை அச்சடிப்பதற்கு ஆகும் செலவு பற்றிய விவரங்கள்..

1. ஐந்து ரூபாய் நோட்டு
அச்சடிக்க ஆகும் செலவு..

47 பைசா

2. பத்து ரூபாய் நோட்டு
அச்சடிக்க ஆகும் செலவு..

96 பைசா

3. இருபது ரூபாய் நோட்டு
அச்சடிக்க ஆகும் செலவு..

1 ரூபாய் 46 பைசா

4. ஐம்பது ரூபாய் நோட்டு
அச்சடிக்க ஆகும் செலவு..

1 ரூபாய் 81 பைசா

5. நூறு ரூபாய் நோட்டு
அச்சடிக்க ஆகும் செலவு..

1 ரூபாய் 79 பைசா

6. 500 ரூபாய் நோட்டு
அச்சடிக்க ஆகும் செலவு..

3 ரூபாய் 58 பைசா

7. ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு
அச்சடிக்க ஆகும் செலவு..

4 ரூபாய் 6 பைசா

இதில் ஆச்சர்யமான
தகவல் என்னவென்றால்

100 ரூபாய் தாளை
அச்சிடுவதற்கு ஆகும் செலவை
விட 50 ரூபாய் தாள் அச்சிட
ஆகும் செலவு அதிகம்.

எந்த ஒரு பணத்தாளும் சேதமடைந்தாலும் அதன்
மதிப்பை இழக்காது.

இடைத்தரகர்கள் வேண்டுமானால் பழைய கிழிந்த பணத்தாள்களை வாங்கிக்கொண்டு பாதி மதிப்பிலான பணத்தை கொடுப்பார்கள்.

ஆனால் உண்மையாகவே அதன் மதிப்பு மாறாமல் இருக்கும்.அவர்கள் மொத்தமாக வங்கிக்கு கொண்டு சென்று அதை நல்ல நோட்டுக்களாக மாற்றிவிடுவார்கள்.

ரூபாய் நோட்டுக்கள்
கிழிவதையும்,சேதமடைவதையும் தடுக்க இனிவரும் காலங்களில் பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுக்களை அச்சடித்து புழக்கத்திற்கு விடும் நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளது Reserve Bank of India.

கூடுதல் தகவல் என்னவெனில்

ஒரு நாட்டில் எந்தளவிற்கு பணம் அச்சடிக்க வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடும் உள்ளது. அந்தக் கட்டுப்பாட்டு மட்டும் இல்லையென்றால் ஒவ்வொரு
நாடும் தன் விருப்பத்திற்கு
அதிகமான பணத்தை அச்சடித்துவிடும்.

நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கும்
பணம், நாணயம் அச்சடிப்பதற்கும் முக்கியமான தொடர்பு உள்ளது. அதன்படியே பணத்தாள்கள்
மற்றும் நாணயங்கள் அச்சடிக்கப்படுகின்றன.

**நன்றி**

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth