பதினான்கு உலகங்கள் என்ன தெரியுமா ?

பதினான்கு உலகங்கள் என்ன தெரியுமா ?
=================================
பூமிக்கு மேலே 7 உலகமும், பூமிக்கு கீழே அதாவது பாதாளத்தில் 7 உலகமும் இருப்பதாக புராணங்கள் தெரிவிக்கின்றன.அந்த 14 உலகங்களின் பெயர்கள் மற்றும் அதில் யார் வசிக்கிறார்கள் என்ற விவரங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா?.அறிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
பூமிக்கு மேலே உள்ள 7 உலகங்கள்:
-----------------------------------------
1) சத்தியலோகம் - பிரம்மன்
2) தபோலோகம் - தேவதைகள்
3) ஜனோலோகம் - பித்ருக்கள்,
4) சொர்க்கம் - இந்திரன் மற்றும் தேவர்கள்
5) மஹர லோகம் - முனிவர்கள்,
6) புனர் லோகம் - கிரகங்கள், நட்சத்திர தேவதைகள்,
7) பூலோகம் - மனிதர்கள், விலங்குகள்
(ஒன்று முதல் ஆறு அறிவு படைத்த உயிரினங்கள்).
பூமிக்கு உள்ளே / கீழே பாதாளத்தில் 7 லோகங்கள் உண்டு. அவை வருமாறு:-
1) அதல லோகம்,
2) விதல லோகம் - அரக்கர்கள்,
3) சுதல லோகம் - அரக்கர் குலத்தில் பிறந்தாலும் உலகளந்த நாயகனால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட மகாபலி,
4) தலாதல லோகம் - மாயாவிகள்,
5) மகாதல லோகம் - புகழ்பெற்ற அசுரர்கள்,
6) பாதாள லோகம் - வாசுகி முதலான பாம்புகள்,
7) ரஸாதல லோகம் - அசுர ஆசான்கள்.

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth