இல்லறம் பெண்ணாலே நல்லறம்.

இல்லறம் பெண்ணாலே நல்லறம்.

உலகில் உயர்வானது இல்லற தர்மமே. இருவரும் சேர்ந்து இன்பமாக இருப்பது தான் இல்லறம். அது தான் தர்மம் ! குடும்பத்துடன் கூடி வாழ்ந்தால் தான் இன்பம் ! துறவறம் தூய்மையற்றது ! அதற்கு அன்பு, பாசம் தெரியாது !  கடவுள் பெண்ணை உன் நிம்மதிக்காகவும், உன்னை உணர்ந்து, நீ யார் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காகவும் பூமியில் படைத்தார்..!

பெண்கள் ஞானத்தை தூவும் அன்பு மலர்கள் ! ஒரு ஆணுக்கு பெண்ணிடமிருந்தே ஞானம் தோன்றுகிறது ! பெண்களை மதிப்பவன் பெரும் வாழ்வு அடைவான்.. பெண் இல்லாத வாழ்வில் வெற்றி இல்லை ! மகிழ்ச்சி இல்லை ! மலர்ச்சியும் இல்லை ! மலர்களும், பெண்களும் ஒன்றே ! பூஜைக்கு உதவும் பூக்களைப் போல உன் வாழ்வை உருவாக்கும் வாச மலர்கள் பெண்கள் !

அவள் இல்லையென்றால் உன் வாழ்வு வாசமில்லை !  ! பெண் இல்லாத ஆண் நிர்மூலம் ! பெண்கள் அழுகின்ற வீடு பெரு வாழ்வு இழக்கும் ! பெரும் நாடும் நிம்மதி இழக்கும் ! பெண்கள் போற்றி புகழப்பட வேண்டிய புண்ணிய ஆத்மாக்கள் !

உலகில் எதெல்லாமோ தேடுகிறாய், ஓடுகிறாய் ! பின் அவளிடமே மீண்டும் சரணடைகிறாய் ! அவளிடமே உன் வளர்ச்சி இருப்பதை மறந்து புரிந்து கொள்ளாமலே மறைந்துவிடுகிறாய் ! பெண்களை தீட்டு என்று ஒதுக்காதே !  கர்பத்தில் அவள் உதிரத்தை சாப்பிட்டு வளர்ந்தாய் ! ஞாபகம் வைத்துக் கொள் ! பெண்களின் மனதை நோகடித்து சாகடிக்காதே! செத்த உடல் பாசத்திற்கு உதவாது. பெண் ஆக்கப் பிறந்தவள் ! பெண்களின் இதயம் அவள் வாயில் இருக்கிறது ! ஆன்மா அவளின் கண்ணில் இருக்கிறது. அதனாலே கருவில் முதலில் கண் உருவாகிறது ! கண்ணிற்கும், ஆன்மாவிற்கும் சம்மந்தம் உண்டு !

அவளை எப்போதும் வாடாமல் பார்த்துக் கொள்..! உன் வாழ்வு எப்போதும் வசந்த காலமாக இருக்கும். இல்லறம் என்பது நல்லது, கெட்டது, இன்ப, துன்பங்களை புரிய வைக்கின்ற களம் ஆகும் ! அந்த களத்தில் யார் ஜெயிப்பார்கள் என்பது முக்கியமில்ல. யார் உணர்ந்தார்கள் என்பதே முக்கியம் ! விட்டு கொடுத்து வாழக் கற்றுக் கொள் ! விட்டு கொடுப்பவர் எக்காலத்திலும் கெட்டுப் போவதில்லை ! பெண்களை போற்று ! இல்லறம் இல்லாத மனித வாழ்வு கல்லறையில் வாழும் வாழ்வுக்கு சமம். ஆதலால் இல்லறத்தோடு இரு!

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth