ஓசெல்லா மெக்கார்த்தே...

ஓசெல்லா
மெக்கார்த்தே...

அமெரிக்க
கருப்பின
பெண்மணி...

ஏழ்மை
காரணமாக...

இளமையில்
படிப்பை...

தொடர
முடியாமல்
விட்டவர்...

ஏறக்குறைய
எழுபது
ஆண்டுகளாக...

திருமணமும்
செய்து
கொள்ளாமல்...

ஊர்
மக்களுக்கு...

துணிகள்
தோய்த்தும்...

அவற்றை
இஸ்திரி
போட்டு...

தருவதுமாக
இருந்தார்...

அவர்கள்
தரும்
காசை...

சேர்த்து
வைக்கவும்
செய்தார்...

தன்னுடைய
87 ஆவது
வயதில்...

அவர்
செய்த
காரியம்...

உலகையே
அதிர
வைத்தது...

ஆம்...

தன்னுடைய
உழைப்பின்
மூலம்...

சேமித்த
பணம்
150000
டாலரை...

(இந்திய
மதிப்பு
சுமார்
ஒரு
கோடி)...

தி
சதர்ன்
மிஸ்
என்னும்...

அமெரிக்க
பல்கலை
கழகத்திற்கு...

தானமாக
அளித்து...

ஏழை
குழந்தைகளுக்கு...

கல்வியை
வழங்குமாறு...

கேட்டு
கொண்டார்...

' கொடுப்பதில்
  மகிழ்ச்சி ' .,

' Joy of Giving ' .,

என்னும்
வாசகம்...

அவரால்
வழங்கப்
பட்டது
தான்...

மகிழ்ச்சியிலேயே
பெரிய
மகிழ்ச்சி...

மத்தவங்கள
மகிழ்ச்சியாக
வச்சிக்கிறதுதான்...

வாங்க
நாமும்...

கொடுத்து
பழகுவோம்...

புதிய
உலகத்தை
படைக்க
தொடங்குவோம்...

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth