உங்களுக்குத் தெரியுமா? ● இன்டர்நெட்டின் தந்தை

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

● இன்டர்நெட்டின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் - Vint Cerf

● www (World wide web) என்னும் இன்டர்நெட் தாரக #மந்திரத்தை உருவாக்கியவர் - Timothy John Berners-Lee

● கூகுள் தேடுபொறியை உருவாக்கியவர்கள் - Larry page மற்றும் Sergey brin

● #விகிபீடியா வலைதளத்தை உருவாக்கியவர் - jimmy wales

● C++ எனும் கணினி மொழியை வடிவமைத்தவர் - Bjarne Stroustrup

● MS-Dos எனப்படும் கணினி நிரலை உருவாக்கியவர் - Tim Paterson

● Apple நிறுவன ஸ்தாபகர்கள் - Steve Jobs, Ronald Wayne, Steve Wozniak

● CD என்ற இறுவட்டை கண்டுபிடித்தவர் - James Russell

● VIRUS என்பதன் விரிவான சொல் - Vital Information Resources Under Seas

● COMPUTER என்பதன் விரிவான சொல் - Commonly operated machine purposely used for trade and Engineering research

● கணினி மவுஸை கண்டுபிடித்தவர் - Douglas Engelbart

● URL என்பதன் விரிவான சொல் - Uniform Resource Location

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth