பாகிஸ்தான் அணியின் கேப்டன் இம்ரான்கானிடம் ஒருமுறை...

பாகிஸ்தான்
அணியின்
கேப்டன்
இம்ரான்கானிடம்
ஒருமுறை...

ஒரு
கேள்வி
கேட்க
பட்டது...

உங்களின்
அடுத்த
நிலை
என்ன...

கல்லூரியில்
படிக்கும்
போது
சிறந்த
மாணவனாக
திகழ்ந்தேன்...

கிரிக்கெட்டில்
இருந்த
போது...

மிக
சிறந்த
பந்து
வீச்சாளராக...

இருந்தது
மட்டுமல்லாமல்...

உலக
கோப்பையை
வெல்ல...

உறு
துணையாக
இருந்தேன்...

ஏழை
மக்களுக்கு
சேவை
செய்ய
வேண்டி...

மாபெரும்
இலவச
புற்று
நோய்
மருத்துவ
மணையை
கட்டியுள்ளேன்...

தற்போது
மக்களின்
வளர்ச்சியை
முன்னிட்டு...

அரசியலில்
ஈடு
பட்டுள்ளேன்...

என்
வாழ்க்கையில்...

ஒரே
விஷயத்தை...

திரும்ப
திரும்ப
செய்து...

வீணாக்க
விருப்பம்
இல்லை...

என
பதில்
கூறினார்...

அடுத்த
நிலைக்கு...

உயர
நினைப்பவர்கள்

எல்லைகளை
தாண்டி...

ஜெயித்து
கொண்டே
இருக்கின்றனர்...

மன
உறுதி
அற்றவர்கள்...

பிறகு
செய்யலாம்...

பிறகு
பாத்துக்கலாம்...

என்று
சொல்லியே...

காலம்
கடந்து...

கடைசியில்
இறந்தும்
போகிறார்கள்...

ஒளி
படைத்த
கண்ணிணாய்
வா...வா...வா...

உறுதியான
நெஞ்சினாய்
வா...வா...வா...

என்னும்
பாரதியின்
வரிகளுக்கு
ஏற்ப...

வளர்ச்சிகள்
பெற...

மன
உறுதியுடன்...

செயல்
புரிவோம்...

சாதனைகளை
செய்ய
தொடங்குவோம்...

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth