விதி உங்கள் தலைக்குமேலே நின்றுகொண்டு

விதி உங்கள் தலைக்குமேலே நின்றுகொண்டு அதிகாரம் செய்கிறது.நடக்கும் செயல்கள் எல்லாம் கடவுள் சித்தப்படியானவை என்று எண்ணினால் நீங்கள் பிறரைச் சார்ந்திருக்கும் வெறுமே இயந்திரம்தான்.

அது நீங்கள் உயிரற்று அலைவதற்கு நிகரானது.

உங்கள் கவலைகள் எவ்வளவு பெரியதாக இருந்தாலும் சரி, நான் சுதந்திரமானவன் என்ற முடிவுடன் இருங்கள்.

அவ்விதம் முடிவு செய்யும் நாளிலேயே உங்களிடம் மாற்றம் ஏற்பட்டுவிடும்.

மற்றவர்கள் உங்களுக்கு துன்பம் ஏற்படுத்துகிறார்கள் என்று கருதினால் எப்படி உங்களால் நிரந்தரமாக மகிழ்ச்சியுடன் இருந்திட முடியும்?

அது சாத்தியமில்லை.

மற்றவர்களை மாற்றுவது உங்கள் கையில் இல்லை.

உங்களை மாற்றிக் கொள்வதுதான் உங்கள் கையில் இருக்கிறது.

கவலை நிறைந்த வாழ்க்கை உங்கள் தலையெழுத்து என்று கருதினால் உங்கள் எஜமானத்தனம் கையை விட்டு நழுவிவிடுகிறது.

அதன் பிறகு எப்படி தலையெழுத்தை மாற்ற முடியும்.?

--ஓஷோ--

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth