நில அளவைகள் அறிவோம்.

நில அளவைகள் அறிவோம்.பழந்தமிழரின் அளவை முறைகள்...!நில அளவை100ச.மீ-1ஏர்ஸ்100ஏர்ஸ்-1ஹெக்டேர்1ச.மீ-10 .764ச அடி2400ச.அடி-1மனை24மனை-1காணி1காணி-1 .32ஏக்கர்144ச.அங்குலம்-1சதுர அடி435 . 6சதுர அடி-1சென்ட்1000ச லிங்க்ஸ்-1சென்ட்100சென்ட்-1ஏக்கர்1லட்சம்ச.லிங்க்ஸ்-1ஏக்கர்2 .47ஏக்கர்-1ஹெக்டேர்1ஹெக்டேர்=2.5ஏக்கர் (2.47ஏக்கர் )1ஏக்கர்=4840குழி (Square Yard)100சென்ட்=4840சதுரகுழிகள்1சென்ட்=48.4சதுரகுழிகள்1ஏக்கர்=4067.23சதுரமீட்டர் (Sq. Meter )1ஏக்கர்=43560சதுர அடி1குழி (Square Yard)           = 0.8361சதுர மீட்டர் (Square Meter)1ச.மீ(Square Meter)= 1.190குழி1குழி=9சதுர அடி1ச.மீ(Square Meter)= 10.76சதுர அடி1குந்தா (Guntha)= 121குழி =101.17சதுர மீட்டர்1குந்தா (Guntha)= 33அடி* 33அடி =1089சதுர அடி100குழி=ஒரு மா20மா=ஒரு வேலி3.5மா=ஒரு ஏக்கர்6.17ஏக்கர்=ஒரு வேலி16சாண்= 1கோல்18கோல்=1குழி100குழி=1மா240குழி= 1பாடகம்20மா= 1வேலிமுகத்தல் அளவைகள்ஒரு ஆழாக்கு= நூற்றி அறுபத்தியெட்டு மில்லி லீட்டர்.ஒரு உழக்கு= முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு மில்லி லீட்டர்.ஒரு கலம்= அறுபத்து நாலரை லீட்டர்.ஒரு தூணி= இருபத்தி ஒன்றரை லீட்டர்.ஒரு நெய்க் கரண்டி= தேக்கரண்டி அளவு.ஒரு எண்ணெய்க் கரண்டி = இரு நூற்றி நாற்பது மில்லி லீட்டர்.ஒரு பாலாடை= முப்பது மில்லி லீட்டர்.ஒரு குப்பி= எழுநூறுமில்லி லீட்டர்.ஒரு அவுன்ஸ்= முப்பத்தியொரு கிராம்.முன்னூற்று அறுபது நெல் = ஒரு சோடு.ஐந்து சோடு= ஒரு அழாக்கு.இரண்டு ஆழாக்கு= ஒரு உழக்கு.இரண்டு உழக்கு= ஒரு உரி.இரண்டு உரி= ஒரு நாழி.எட்டு நாழி= ஒரு குறுணி.இரண்டு குறுணி= ஒரு பதக்கு.இரண்டு பதக்கு= ஒரு தூணி.மூன்று தூணி= ஒரு கலம்.நிறுத்தல் அளவைகள்மூன்றே முக்கால் குன்றி மணி எடை= ஒரு பணவெடை.முப்பத்தி ரெண்டு குன்றி மணி எடை= ஒரு விராகன் எடை.பத்து விராகன் எடை= ஒரு பலம்.இரண்டு குன்றி மணி எடை= ஒரு உளுந்து எடை.ஒரு ரூபாய் எடை= ஒரு தோலா.மூன்று தோலா= ஒரு பலம்.எட்டு பலம்= ஒரு சேர்.நாற்பது பலம்= ஒரு வீசை.ஐம்பது பலம்= ஒரு தூக்கு.இரண்டு தூக்கு= ஒரு துலாம்.ஒரு குன்றி எடை= நூற்றி முப்பது மில்லி கிராம்.ஒரு பணவெடை= நானூற்றி எண்பத்தெட்டு மில்லி கிராம்.ஒருதோலா= அண்ணளவாக பன்னிரண்டு கிராம் (துல்லியமாக11.7கிராம்)ஒரு பலம்= முப்பத்தி ஐந்து கிராம்.ஒரு வீசை= ஆயிரத்தி நானூறு கிராம்.ஒரு விராகன்= நான்கு கிராம்.கால அளவுகள்இருபத்தி நான்கு நிமிடங்கள்= ஒரு நாளிகை.இரெண்டரை நாழிகை= ஒரு மணி.மூன்றே முக்கால் நாழிகை= ஒரு முகூர்த்தம்.அறுபது நாழிகை= ஒரு நாள்.ஏழரை நாழிகை= ஒரு சாமம்.ஒரு சாமம்= மூன்று மணி.எட்டு சாமம்= ஒரு நாள்.நான்கு சாமம்= ஒரு பொழுது.ரெண்டு பொழுது= ஒரு நாள்.பதினைந்து நாள்= ஒரு பக்கம்.ரெண்டு பக்கம்= ஒரு மாதம்.ஆறு மாதம்= ஒரு அயனம்.ரெண்டு அயனம்= ஒரு ஆண்டு.அறுபது ஆண்டு= ஒரு வட்டம்.

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth