உலக புவி தினம் இன்று

#உலக_புவி_தினம்_இன்று🌏
#World_Day🌏

#April_2016🗓

இந்நாளில் நாம் வாழும் நம் புவியையும், அதன் சூழல் மற்றும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கவும், மாசுபடுத்த மாட்டோம் எனவும் உளமார உறுதியேற்போம்!!🌏👍🏾😊

On this day let's swear to protect Environment and Eco-System where we exist.🌏👍🏾😊

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth