ஒரு நாட்டில் மிக பெரிய கலவரம் வெடித்தது...

ஒரு
நாட்டில்
மிக பெரிய
கலவரம்
வெடித்தது...

மன்னர்
எவ்வளவோ
முயற்சிகள்
செய்தார்...

அடங்குவதாக
அது
இல்லை...

அந்த
நேரம்...

தன்னை
பார்க்க
வந்த
மகானிடம்...

தன்
வருத்தத்தை
கூறி...

மிகவும்
மனம்
வருந்தினார்...

ஒரு
முகம்
பார்க்கும்...

பெரிய
கண்ணாடி...

ஒன்றை
வழங்கிய
மகான்...

உங்கள்
நாட்டு
மக்கள்...

இந்த
கண்ணாடி
முன்
வந்து
நின்றால்
போதும்..

கலவரம்
காணாமல்
போய்விடும்...

என்று
கூறி
விட்டு...

சென்று
விட்டார்...

கண்ணாடி
ஊருக்கு
மைய
பகுதியில்...

வைக்க
பட்டது...

விவரமும்
அறிவிக்க
பட்டது...

இது
பித்தலாட்டம்
என்று
கூறியவர்கள்...

விமர்சனம்
செய்வதில்...

குறியாக
இருந்தனரே
தவிர...

கண்ணாடி
முன்
நிற்கவில்லை...

கலவரம்
செய்த
சிலரோ...

இந்த
மாயகண்ணாடி...

தன்னை
காட்டி
கொடுத்து
விடும்...

என்னும்
அச்ச
உணர்வில்...

கண்ணாடி
முன்
நிற்க
தயங்கினர்...

அதையும்
தாண்டி
ஒரு
கலவரக்காரன்...

அடி தடியை
முடித்த
கையோடு...

ரத்தமும்
கறையுமாக...

கண்ணாடி
முன்
வந்து
நின்றான்...

அவன்
கோப
கண்களை...

ரத்தகறை
படிந்த
ஆடை...

மற்றும்
அவன்
உருவத்தை
கண்டு..

அவனே
பயந்து
விட்டான்...

ஒரு
நொடியில்...

அவன்
மனம்
மாறியது...

அவனின்
அடாவடி
கலவர
செயல்கள்...

அத்தனையும்
காணாமல்
போயின...

அவன்
ஒருவனின்...

அந்த
மாற்றம்...

மற்ற
கலவரகார்களை...

மாற்ற
தொடங்கியது...

சில
நாட்களிலேயே...

அந்த
நாடு...

அமைதி
பூங்காவாக
உருமாறியது...

இது
கதையாக
கூட
இருக்கலாம்...

ஆனால்
வரலாற்றில்...

இது
சாத்தியம்
ஆக்கபட்டுள்ளது...

மகாத்மா
காந்தி...

நெல்சன்
மண்டெலா...

அன்னை
தெரசா...

அப்துல்
கலாம்...

அருட்பிரகாச
வள்ளலார்...

ஏசு
பிரான்...

நபிகள்
நாயகம்...

என
எண்ணற்ற
புனிதர்கள்...

வாழ்ந்து
காட்டியும்...

அகிம்சை
மற்றும்...

அன்பு
வழியில்...

நாட்டை
மாற்றி
காட்டியதையும்...

அவ்வளவு
எளிதாக...

மறக்க
முடியாது...

வாங்க...

நாமும்
அன்புவழியில்
அறநெறியில்
அமைதி நிலையில்...

வாழ
பயிற்சிகள்
செய்வோம்...

புதிய
சமுதாயம்
படைக்க
முயற்சிகள்
செய்வோம்...

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth