முக்கிய அறிவிப்பு வருகின்ற 01-06-2016 அன்று

முக்கிய அறிவிப்பு
வருகின்ற 01-06-2016 அன்று சென்னையில் உள்ள Anna Nagar Parkroad SVIP office la மாபெரும் இலவச வேலை வாய்ப்பு நடைபெறுகிறது இதில் 10000 பேர் பயன் பெறுவர்.
[நேரம் காலை 9.00 மணி] இதில் 10-ம் வகுப்பு முதல் பட்டம், பட்டயம் வரை படித்தவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிக்கப்பட உள்ளனர்...
இந்த இலவச வேலை வாய்ப்பு Sri Venkateswara Infrastructures and Properties மற்றும் www.sviphousing. com இணைந்து நடத்துகிறது. தகவலுக்கு:9551755577/-க்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.
உங்களுக்கு இந்த தகவல் தேவை இல்லை என்றால் உங்கள் நண்பர்கள் அல்லது மற்ற குரூப்க்கு பகிருங்கள்...
உங்களால் யாரோ ஒருவருக்கு வாழ்க்கை கிடைக்கலாம்...
நன்றி....
Please share friends it will be the life to any one
Pls share.....

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth