2014 - உலகக் கோப்பை கால்பந்துப் போட்டியில்

📚📕📖  2014 -  உலகக்  கோப்பை  கால்பந்துப்  போட்டியில்  சிறந்த  வீரருக்கான  " தங்க  ஷூ  "  பரிசைப்  பெற்றவர்  அர்ஜென்டினா  நாட்டைச்  சேர்ந்த  லயோனல்  மெஸ்ஸி  ஆவார்.   இவர்  சிறந்த  கால்பந்தாட்ட  வீரருக்கான  Ba II on d, or  விருதை  4  முறை  பெற்றவர்.

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth