என்னை வெட்டி வீழ்த்தும்

என்னை வெட்டி வீழ்த்தும் போது உன்னால் தடுக்க முடியவில்லை...!!
உன்னை வெயில் வாட்டி வதைக்கும் போது என்னால் தடுக்க முடியவில்லை...!!!
இப்படிக்கு,
- மரங்கள்...!!!

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth