தேமுதிக கட்சியின் அங்கீகாரம் ரத்து.

சற்றுமுன்
தேமுதிக கட்சியின் அங்கீகாரம் ரத்து.
( இதற்கு தானே  ஆசைப்பட்டாய் "தலப்பாக்கட்டு" தலைவா )

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth