மண்ணில் போடப்பட்ட அனைத்து விதைகளும் ஒரே மண்னைத் தின்று

M.vimal Kumar Dhariwal:
*மண்ணில் போடப்பட்ட அனைத்து விதைகளும் ஒரே மண்னைத் தின்று*,

*ஒரே தண்ணீரைக் குடித்து வளர்கின்றன*.

*ஆனால் மாமரம் கொடுக்கும் பழத்திற்கும்*,

*வேப்ப மரம் கொடுக்கும் பழத்திற்கும் ருசியில் வேறுபட்டது இருப்பது போல.....!!!*

*நாம் அனைவரும் ஒரே* *மூலத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தான்.*

*ஒரே நீரைத் தான் அருந்துகிறோம்,

ஒரே காற்றைத் தான் சுவாசிக்கிறோம்*.

*ஆனால் வழியில் எதை சேகரித்து நம்மில் உள்ளடக்கமாக அமைத்துக் கொள்கிறோமோ*

*அதைப் பொறுத்துத் தான் நம்முடைய* *தன்மை வெளிப்படும்....!!!*

*நாம் எதை சேர்க்கிறோம் அர்ப்பத்தையா....?

*இல்லை அற்புதத்தையா......

*அர்ப்பம் என்னும் ஆறு* *குணங்கள்*

*1. பேராசை*
*2. சினம்*
*3. கடும்பற்று*
*4. முறையற்ற பால்* *கவர்ச்சி*
*5. உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை*
*6.* *வஞ்சம்*

*அற்புதம் என்னும் ஆறு குணங்கள்*

*1. நிறை மனம்*
*2. பொறுமை*
*3. ஈகை*
*4. கற்பு நெறி*
*5. சம நோக்கு*
*6. மன்னிப்பு*

*இவை அனைத்திற்கும் அடித்தளமாக உள்ள அன்பை புரிந்து* *கொண்டால்

அர்ப்பம் நம்முள் எட்டிப் பார்காது....!!!*

*அற்புதம் நம்மை விட்டு விலகிப போகாதே........

*"சிந்திப்போம்* *தெளிவடைவோம்"*

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth