இம்மாதிரி நம்மை நம் கருத்துக்களை

📚📕📖  இம்மாதிரி   நம்மை   நம்   கருத்துக்களை   வெளிப்படுத்துவதால் தான்   நமக்கு   NOTA    வோட்டுப்   போடக்கூட    முடியாத  நிலை   மறுக்கப்பட்ட    நிலை   இது   அடுத்த  தேர்தலிலும்  தொடர வேண்டுமா?  சற்று   அடக்கி   வாசிப்பதே  நல்லது.🙏�🙏�🙏�🙏�🙏

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth