ஆட்சிக்கு வந்தா கூட்டிக் கொடுக்கறாங்களா?

என்னாது?,
ஆட்சிக்கு வந்தா கூட்டிக் கொடுக்கறாங்களா?
😟😳😠😟😳😠

அடேய் அது கூட்டி இல்லடா!
ஸ்கூட்டி!.
ஸ்கூட்டர் பைக்டா செவிடா!
😠😟😞😳

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth