தமிழகத்தில் தேர்தலில் போட்டியிடும் மொத்த வேட்பாளர்

📚📕📖  தமிழகத்தில்   தேர்தலில்  போட்டியிடும்  மொத்த  வேட்பாளர்  எண்ணிக்கை  3776  ஆகும்.   இவர்களில்  பெண்  வேட்பாளர்கள்  எண்ணிக்கை  மட்டும்  320  ஆகும்.

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth