சிக்கல் தற்காலிகமானது

📚📕📖  சிக்கல்  தற்காலிகமானது  மற்றும்  நேரம்  சக்தியளிப்பது  ஆகிய  உண்மைகளைக்  கற்றுக் கொண்டவரே   விவேகமானவர். 📚📕📖  ஒரு  அன்பான  புன்னகை  என்பது  கருணையின்  உலகளாவிய  மொழி  ஆகிறது.  📚📕📖  அவநம்பிக்கை  புகார் செய்கின்றது ;  நம்பிக்கை  மாற்றத்தை  எதிர்பார்க்கின்றது:  யதார்த்தம்  சிக்கலை  சரி செய்கின்றது.   📚📕📖  வாய்ப்புகள்  என்பவை  சூரியோதயம்  போன்றவை.  நீங்கள்  நீண்ட  நேரம்  காத்திருந்தால் அவற்றை  இழக்க  நேரிடும்.📚📕📖 இன்றைய நாள்  மிகவும் அசாதாரண நாள்.   ஏனென்றால். ,   இதற்கு முன் இன்று போல் நாம் வாழ்ந்த தில்லை. இதற்குப் பின் இன்று போல் வாழப்போவதும் இல்லை.  📚📕📖  உங்க ளால் கற்பனை செய்ய முடியும் என்றால்,  அதை அடையவும் முடியும்.  உங்களால்  கனவு காண முடியும்  என்றால் அதுவாகவே மாறவும் முடியும். 📚📕📖  நாம் மற்றவர்களிடம்  உள்ள சிறந்ததைக் கண்டறிய முற்படும்போது  ,   நம்மிடம் உள்ள சிறந்ததை  எப்படியாவது வெளிக்கொணர  வேண்டும். 📚📕📖  மகிழ்ச்சி  என்பது  ஒரு  உட்புற பணி ஆகும்.  📚📕📖 ஆர்வம்  என்பது  கற்றல்  என்னும்  விளக்கில்  உள்ள  திரியினைப் போன்றது. 📚📕📖  மன்னிப்பு  என்ற  ஒன்று  இல்லாமல்  வாழும்  வாழ்க்கை  ஒரு  சிறை தான்.  📚📕📖  சாதாரண  ஆசிரியர்  சொல்கிறார்; நல்ல  ஆசிரியர்  விளக்குகிறார்;  மேம்பட்ட  ஆசிரியர் நிரூபிக்கிறார்;  மிக  உயரிய  ஆசிரியர்  ஊக்கமறிக்கிறார்.  📚📕📖   கடவுள்  இன்று  உங்களுக்கு  86,400  விநாடிகளைப் பரிசாக  வழங்கியுள்ளார்.  இதில்  ஒரு  விநாடியை  நன்றி  சொல்ல  பயன்படுத்தினீர்களா?📚📕📖_________  வில்லியம்  ஆர்தர்  வார்டு.

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth