படுக்கும் முன், இன்று முழுவதும்

படுக்கும் முன், இன்று முழுவதும் நம்மைக் காத்தருள் புரிந்த கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லி ஐந்து நிமிடம் அவரை மனதால் நினைத்து வழிபாடு செய்தல் வேண்டும் அ்ல்லது 108 முறை சிவாயநம நாராயணநம என்ற மந்திரத்தை சொல்லி படுக்கலாம்
காலையில் எழுந்தவுடன் 5 நிமிடம் இறைவரை பிராத்தனை செய்தல் வேண்டும்.
இன்றைய நாள் நல்ல நாளாக கழிய வேண்டிக்கொள்ளலாம்.....
புண்ணியமே செய்ய வேண்டும் பாவங்கள் செய்யக் கூடாது, நல்ல எண்ணங்களே மனதில் தோன்ற வேண்டும். என்று வேண்டுதல் வேண்டும்.
காலையில் காகம், அணில், பசு போன்ற ஏதாவது ஒரு ஜீவராசிக்கு உணவளிக்க வேண்டும்.
பிறகு தங்கள் வழக்கப்படி பூசை முடித்து வேலைகளை பார்க்கலாம்,
உணவு உண்ணும் போது இறை நாமத்தை (சிவாயநம) சொல்லிவிட்டு உணவருந்த வேண்டும்.
நோயாளிக்ள ஏழைகள் தாய் தந்தை குரு, சான்றோர் ஆகிய வடிவங்களில் கடவுள் காட்சி அளிக்கின்றார், நாம் கண்களை மூடிக் கொண்டு அவர்களை காண்பதில்லை.
கொடுப்பதில் உண்மையான மகிழ்ச்சி இருக்கின்றது, தீயவார்த்தைகள் பேசுவதால் துன்பம் நம்மை வந்து சேரும் என்பதை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்.
எல்லா உயிர்களும் இறைவருடைய இருப்பிடமே எந்த உயிருக்கும் தீமை செய்யா திருக்க பழகிக்கொள்ள வேண்டும்.
எப்போதும் இறை நாமத்தை  அனிச்சச் செயல் போன்று சொல்லி கடமைகளை செய்து வாழ்தல் வேண்டும், துன்பங்கள் நம்மை நெருங்காது.இன்றைய  நற்சிந்தனைகளின் வழிி நடப்போம்..

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth