விளம்பரத்தில குழந்தை அழுக்கா வந்தா

படித்ததில் சிரித்தது...
விளம்பரத்தில குழந்தை அழுக்கா வந்தா சிரிச்சுட்டே துவைக்கிறாங்க.....
நான் குழந்தையா இருக்கச்சே...
முதல்ல என்ன துவைச்சுட்டுதான் எங்கம்மா சட்டையவே கழட்டும்😁😜

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth