தமிழ் நாட்டுல,

தமிழ் நாட்டுல,
📚📚📚
4042 நூலகங்கள் இருக்கு,
🍺🍺🍺
6824 டாஸ்மாக் இருக்கு,
📖📖📖
நான் படிக்கவா?
🍻🍻🍻
குடிக்கவா?

10 ஊருக்கு  1 பள்ளிக்கூடம்!
🏫
1 ஊருக்கு 10 டாஸ்மாக் கடையா?
🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸

காய்ச்சி  விற்றால் கள்ளசாராயம்!
அரசே விற்றால் நல்ல சாராயமா..!

இந்த வருஷம் இவ்வளவு
♨♨♨
பெட்ரோல் விக்கனும்னு தீர்மானம் போட்டால் அது அரபு நாடு.

இந்த வருஷம் இவ்வளவு
🚗🚗🚗
வாகனங்கள் விக்கனும்னு தீர்மானம் போட்டால் அது ஜப்பான் நாடு.

இந்த வருஷம் இவ்வளவு
🍺🍺🍺
சாராயம் விக்கனும்னு தீர்மானம் அது தமிழ் நாடு...

குடிச்சா அரசாங்கத்துக்கு வருமானம்..
💵💵💵
போதைல வண்டி ஒட்டுனா
👮👮👮
போலீஸ்க்கு வருமானம்..
அடிபட்டா
👷👷👷
ஆஸ்ப்த்திரிக்கு வருமானம்..
குடிக்கிற உங்களுக்கு
🙇🙇🙇
அவமானம் மட்டுமே..!

காலியான சாராய பாட்டில் சொல்கிறது..
📢📢📢
இன்று உன்னால் நான் காலி
நாளை என்னால் நீ காலி...!
👾👾👾

🙈🙉🙊டாஸ்மாக்"-

இதனை
👬👭👬👭 நான்கு குழுவுக்கு shere செய்ய வேண்டும்...
 
இப்படிக்கு
உங்களின் 🚶ஒருவன்

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth