வெற்றி என்பது

🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹வெற்றி என்பது நிரந்தரமல்ல தோல்வி என்பது இறுதியானதுமல்ல🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹வெற்றி வந்தால் பணிவு அவசியம் - தோல்வி வந்தால் பொறுமை அவசியம் - 🏹🏹🏹🏹🏹🏹எதிர்ப்பு வந்தால் துணிவு அவசியம் 🏹🏹🏹🏹எது வந்தாலும் நம்பிக்கை அவசியம் 🏹🏹🏹விட்டுக்கொடுங்கள் விருப்பங்கள் நிறைவேறும் 🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹தட்டிக் கொடுங்கள் தவறுகள் குறையும் 🏹🏹🏹மனம்விட்டுப் பேசுங்கள் அன்பு பெருகும் 🏹🏹🏹🏹

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth