எந்த ஊருக்கு போகிறோம்

எந்த ஊருக்கு போகிறோம் என்பது தெரியாமலேயே சீவி சிங்காரிச்சி மூட்டை முடிச்சுடன் செல்வது எங்கே தெரியுமா?மே பதினைந்தாம் தேதி  தேர்தல் பணி நியமன ஆணை வாங்கப் போகும் நாள்.😜

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth