ரிசல்ட்

12th படிச்சவனுக்கு மே 17th ரிசல்ட்

10th படிச்சவனுக்கு மே 25th ரிசல்ட்

ஒன்னுமே படிக்காதவனுக்கு மே 19th ரிசல்ட் !!!

தமிழ்நாட்டின்  நிலமை இதுதான்  😛

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth