மருத்துவ நுழைவுத்தேர்வு ஓராண்டுக்கு

🌺Flash news:
மருத்துவ நுழைவுத்தேர்வு ஓராண்டுக்கு ஒத்திவைப்பதற்கான அவசர சட்டத்துக்கு குடியரசு தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி ஒப்புதல்.
நடப்பாண்டு நுழைவுத்தேர்வு இல்லை.🌺
--

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth