பேசி தீருங்கள்.

*பேசி தீருங்கள்.
         பேசியே வளர்க்காதீர்கள்.

*உரியவர்களிடம் சொல்லுங்கள்.
     ஊரெல்லாம் சொல்லாதீர்கள்.

*நடப்பதைப் பாருங்கள்.
     நடந்ததைக்        கிளறாதீர்கள்.

*உறுதி காட்டுங்கள்.
  பிடிவாதம் காட்டாதீர்கள்.

*விவரங்கள் சொல்லுங்கள்.
வீண்வார்த்தை சொல்லாதீர்கள்.

*தீர்வை விரும்புங்கள்.
தர்க்கம் விரும்பாதீர்கள்.

*விவாதம் செய்யுங்கள்.விவகாரம்
செய்யாதீர்கள்.

*விளக்கம் பெறுங்கள்.
விரோதம் பெறாதீர்கள்.

*பரிசீலனை செய்யுங்கள்.
  பணிந்து போகாதீர்கள்.

*சங்கடமாய் இருந்தாலும்
  சத்தியமே பேசுங்கள்.

*செல்வாக்கு இருந்தாலும்
சரியானதைச் செய்யுங்கள்...

*எதிர் தரப்பும் பேசட்டும்.
  என்னவென்று கேளுங்கள்...
எவ்வளவு சீக்கிரம் தீர்வு வரும் பாருங்கள்...

*நேரம் வீணாகாமல்
விரைவாக முடியுங்கள்.

*தானாய்த்தான் முடியுமென்றால்
வேறு வேலையை பாருங்கள்...

*யாரோடும் பகையில்லை என்பது போல் வாழுங்கள்.
👍👍👍👍👍

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth