ஆட்சிக்கு வந்த உடனே

ஆட்சிக்கு வந்த உடனே மதுவிலக்குன்னு சொன்ன எல்லோருமே அவுட்.

ஒரு தாய்க்குதான் தெரியும் தன் குழந்தைகளுக்கு என்ன தேவை என்று..🍻 சியர்ஸ் 😂😂😂😂

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth