OPS to மம்மி

OPS to மம்மி
அப்போ நீங்க தான் மறுபடி முதல்வரா
ஆமாம்
அப்போ எனக்கு முதல்வராக இன்னொரு சான்ஸ் இருக்கு 😂😂😂😂😂😂

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth