இலவச வீட்டில்

இலவச வீட்டில்
இலவச அரிசி வாங்கி
இலவச கிரைண்டரில் மாவரைச்சு
இலவச காஸ் அடுப்பில் இட்லி சுட்டு
இலவச மிக்ஸியில் சட்னி அரைச்சு
இலவச மின்விசிறியப் போட்டு
இலவச TV-யப் பாத்துக்கிட்டு

நோய் வந்தா

இலவச இன்சூரன்சில் சிகிச்சை பெற்று
இலவச 4 கி தங்கத்துடன் இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபா வாங்கி
கலியாணம் பண்ணி
இருபதினாயிரம் உதவியுடன் குழந்தை பெற்று
இலவச சத்துணவுடன்
இலவச கல்வியும் நல்கி
இலவச புத்தகம்
இலவச சைக்கிள்
இலவச செருப்பு
இலவச சைக்கிள்
இலவச லேப்டாப்
இலவச பேருந்து பாசுடன்
இலவச முதியோர் பென்சன் கிடைக்கும் போது எனக்கு எதுக்கப்பா வேலை?

"மக்களாகிய நாம் சிந்திக்கக் கூடாது."
PETROL PRICES AROUND D WORLD
Pakistan.         ₹ 26.00
Bangladesh     ₹ 22.00
Cuba               ₹ 19.00
Italy.                ₹ 14.00
Nepal.             ₹ 34.00
Burma.            ₹ 30.00
Afghanistan.    ₹ 36.00
Sri Lanka.        ₹ 34.00
INDIA.              ₹ 67 .80

How it comes to this......
Basic Cost per 1litre. 16.50

+ Centre Tax.   11.80%
+ Excise Duty.  9.75%
+ Vat Cess.       4%
+ State Tax.      8%
Total added up together becomes Rs 50.05 per 1 litre.

+ now another Rs 22. Extra. This 22/- extra for what no explaination for this.

What a great job by the GOVT. Of INDIA !!!!!!!!
PASS THIS MESSAGE TO ALL INDIANS.

Mukesh Ambani's
Dream House 7 years construction
Finished,

4 Lakhs Squre ft,
27 Floors,
9 Lifts,
3 Heli Pads,
1 Theatre,
1 Gym,
1 Park,
168 Car Parking,
600 Rooms,
600 Servants,
world's LARGEST RICHEST
SINGLE FAMILY HOUSE..
Total cost
Rs.2700/- "CRORES" only.
Last month Mukesh
Moved with his Wife &
3 Childrens in 2 it.

1st Month Electricty
Bill is "71Lack's."

Incredible INDIA.!
Guys plz forward this
"Hamara Bharat
Mahaan"

Forward to All INDIANS:)
Forward to All INDIANS:)

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth