ஆங்கிலேயர் வகுத்த நீதி உயர்நிலைபள்ளிக்கு


ஆங்கிலேயர் வகுத்த நீதி
உயர்நிலைபள்ளிக்கு வேலைநாட்கள் 210

தொடக்கப் பள்ளிக்கு 220

உபரி 10 வேலைநாட்களில் உயர்நிலைபள்ளி மாணவர்கள் தொடக்கபள்ளியில் விளையாடுதல்

பாவம் தொடக்கபள்ளி
மாணர்கள் வேடிக்கை பார்த்தல்
நியாயமா ? மாறுமா வேலைநாட்கள ?

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth