இனியவளே

💃🏽இனியவளே!
நீ
என்னை
💘காதலித்ததிலிருந்து
நான்
குழந்தைகளுக்குக் கூட
முத்தம் கொடுப்பதில்லை..
'உனக்கு
👄முத்தம்
கொடுக்கும் போது..
பற்றாமல்
போய் விடுமோ!' என்று...!!!

   ✍🏿கவிதை ரசிகன்

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth