காதலித்தவர்களில்...

காதலித்தவர்களில்...
சிலர்
💃🏽காதலியோடு
வாழ்கின்றனர்...

💔பலர்
காதலியின் நினைவோடு
வாழ்கின்றனர்...

💞ஒரு சிலர்
காதலோடே!
வாழ்கின்றனர்....

எப்படியானாலும்
💚காதல் தரும் சுகத்திற்கு
வேறுபாடு இல்லை...!!!

   ✍🏿 கவிதை ரசிகன்

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth