பழிக்கு பழி

என்ன தான்
பழிக்கு பழி
வாங்குபவராக இருந்தாலும்....
எறும்பு
தன் காதுல
புகுந்தது என்பதற்காக
அவர்
எறும்பு காதுல
புகுந்து விட
முடியுமா...?

   ✍🏿கவிதை ரசிகன்

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth