பெண்ணே! நீ மலரானால்...

பெண்ணே!
நீ
🌺மலரானால்...
அதில் நான்
வண்ணதததுப்பூச்சியாக
மட்டுமல்ல...
நீ
விளக்கானால்
அதில் நான்
விட்டில் பூச்சியாகவும்
மாறுவேன்....!!!

    ✍🏿கவிதை ரசிகன்

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth