வீட்டில் நோயாளிகளுக்கு மெடிக்கல் ஆக்சிஜன் தேவைப்பட்டால் கீழ்க்கண்ட நிறுவனங்களை / நபர்களை தொடர்பு கொள்ளவும்

*

Adhiyaman Gases ( Babu ) - 9443232741 - Krishnagiri

Airpack Gases ( Murali )  - 9843484215 - Kanchipuram

Arasan Air Products ( S Anand Ganesh ) - 9842134090 - Tuticorin

Arasan Gas ( Saravanan ) - 9442574805 - Madurai

Barath Oxygen ( Babu ) - 9444003856 / 8778731935 - Chennai

Chennai Oxygen ( Chandra Mohan ) - 044 - 26243715 / 26254272 / 26250764 / 9962353535 - Chennai

Covai Air Products ( Dileepan ) - 9442614587 - Coimbatore

Erode Air Products ( Ponnuswamy ) - 9443394275 - Tirupur / Erode

Gas & Gas Agencies ( Pradeep ) - 9841513300 - Chennai

General Gas ( Vigneshwar ) - 9488937569 - Kanyakumari

Kalyan gas ( Ravi Nachiapan ) - 9443142426 - Coimbatore

Kovai Air product ( Dileepan )  - 9442614587 - Coimbatore

Murugan Gas Agency ( Gajapathy ) - 9443343109 - Dindugal

National Oxygen Limited ( Elumalai ) - 9944540293 - Pondicherry

National Oxygen Ltd ( Parathi ) - 9940082412 - Chennai

Ragavender Gas Agencies ( Nirmal ) - 9842391651 - Salem

Rajee Gases ( Guna ) - 9894045733 - Salem

Seva Gases ( Alagappan ) - 9894020509 - Coimbatore / Trichy

SICGIL SOL Ltd ( Yoganandh )  - 8754479833 - Chennai / Trichy

Sri Balaji Enterprises ( P Mahi ) - 9688610111 - Salem / Erode

Sri Lakshmi Oxygen ( Senthil ) - 9442110005 - Namakkal

Venkateswara Oxygen ( Nithyanand ) - 9443069292 - Coimbatore

Star Surgicals ( Babu ) - 9443232741 - Dharampri / Krishnagiri

T N Oxygen Pvt. Ltd ( R Kannan ) - 044-23740707 / 23743582 / 7299991134 / 9094001166 /  7299991135 - Chennai

Vaideeswara Oxygen ( Ganesh ) - 9345054900 - Trichy

Vallal and Co ( Vallal ) - 9942209229 - Theni

Vijay Kumar Gases ( Vijayalingam ) - 9894202000 - Salem

VN Medi Gases ( Vimal ) - 9790942270 - Chennai

Kalyan Oxygen ( Sivanadian ) - 9443374162 - Madurai

Kalyan Oxygen ( Sivanadian ) - 9443342426 - Madurai

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth