சீட்டு விளையாட்டில்

🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹படிப்பதற்கு மட்டும் 
*_"... சுவாரஸ்யமான சில உண்மைகள்."_*

இதை நான் ஒருபோதும் கவனித்ததில்லை. 

நீங்கள் விளையாடும் சீட்டுகளின் பாரம்பரிய தளம் ஒரு காலெண்டரின் ஒத்திசைவான வடிவம் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு வருடத்தில் 52 வாரங்கள் உள்ளன. எனவே ஒரு சீட்டுக்கட்டில் 52 விளையாட்டுச் சீட்டுகள் உள்ளன.

ஒவ்வொரு பருவத்திலும் 13 வாரங்கள் உள்ளன. இதனால் ஒவ்வொரு குரூப்பில் 13 சீட்டுகள் உள்ளன.

ஒரு வருடத்தில் 4 பருவங்கள் - அந்த வகையில் 4 குறியீட்டுச் சீட்டுகள் உள்ளன.
 
ஒரு வருடத்தில் 12 மாதங்கள் உள்ளன. எனவே 12 நீதிமன்ற சீட்டுகள் உள்ளன (ஒவ்வொரு குரூப்பிலும் ஜாக், ராணி, கிங் என்ற முகங்களைக் கொண்டவர்கள்) 

சிவப்புக் குறிச் சீட்டுகள் பகலைக் குறிக்கின்றன.
கருப்புக குறிச் சீட்டுகள் இரவைக் குறிக்கின்றன. 

நீங்கள் அனுமதித்தால் ஜாக்ஸ் = 11, குயின்ஸ் = 12, மற்றும் கிங்ஸ் = 13, 
பின்னர் 1 + 2 + 3 +… 13 = 91 வரை அனைத்துத் தொகைகளையும் சேர்க்கவும். இதை 4 ஆல் பெருக்கி, 4 (வகைகளுக்கு), 
எனவே 91 x 4 = 364, ஜோக்கர் என்று 1 ஐச் சேர்க்கவும், ஒரு வருடத்தில் நாட்கள் என்ற 365 எண்ணை நீங்கள் அடைவீர்களா?

இது வெறும் தற்செயலானதா அல்லது அதிக புத்திசாலித்தனமா?

சீட்டுகளின் அனைத்துப் பெயர்களிலும் உள்ள மதிப்புகள் கூட்டுத்தொகை ; 
எ.கா: "ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்து, ஆறு, ஏழு, எட்டு, ஒன்பது, பத்து, ஜாக், ராணி, கிங்" = 52!

 மண்வெட்டி உழுதல் / வேலை செய்வதைக் ( Spade) குறிக்கிறது.
உங்கள் பயிர்களை நேசிப்பதை இதயங்கள் ( Heart) குறிக்கின்றன.
கிளப்புகள் (Clover) செழிப்பையும் வளர்ச்சியையும் குறிக்கின்றன.
வைரங்கள்( Diamond) செல்வத்தை அறுவடை செய்வதைக் குறிக்கின்றன. 

மேலும், சில சீட்டு விளையாட்டுகளில், 2 ஜோக்கர்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள். இது லீப் ஆண்டைக் குறிக்கிறது. கார்டுகளில் விளையாடுவதை விட ஆழமான தத்துவம் உள்ளது. 

கணிதம் பரிபூரணமானது. 

மனதையும் கவரும்...

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth